Python学习 网络编程(二) UDP连接

这里定义了一个UDPServer和UDPClient。这里创建一个TCP服务程序,服务器会把客户发送过来的字符串加上一个时间戳,然后显示,并返回客户端。

UDPServer.py

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
#!/usr/bin/env python
from socket import *
from time import ctime
#创建一个UDP客户端
HOST = ''
PORT = 20001
BUFSIZE = 1024
ADDR = (HOST, PORT)
udpSerSock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)
udpSerSockbind(ADDR)
while True:
print 'waiting for message...'
data, addr = udpSerSock.recvfrom(BUFSIZE)
udpSerSock.sendto('[%s] %s' % (ctime(), data), addr)
print'received from %s >> %s' % (addr, data)
udpSerSock.close()

UDPClient.py

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
#!/usr/bin/env python
from socket import *
HOST = 'localhost'
PORT = 20001
BUFSIZE = 1024
ADDR = (HOST, PORT)
udpClientSock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)
while True:
data = raw_input('Enter the message you want to send >')
if not data:
break
udpClientSock.sendto(data, ADDR)
data, ADDR = udpClientSock.recvfrom(BUFSIZE)
if not data:
break
print data
udpClientSock.close()
坚持原创技术分享,您的支持将鼓励我继续创作!